Terms and conditions on equipment loans

Når du låner utstyr fra Filmveksthuset Tvibit, må du godta disse vilkårene:


Utstyret skal behandles med respekt og taes vare på.

Utstyret skal leveres til avtalt returdato, og alt av kabler, batteri og tilbehør skal være på plass. 

Hvis utstyret ikke hentes i tide, forbeholder vi oss retten til å kansellere reservasjonen din.

Utstyret skal ikke taes ut av Norge.

Du er under 30 år.

Utstyret skal ikke brukes til kommersielt bruk (Det vi si at du ikke kan tjene penger på det du bruker utstyret vårt til).


Hvis du ikke overholder disse vilkårene, kan du få et midlertidig forbud mot å låne utstyr fra oss.
ENGLISH:

When you loan equipment from Filmveksthuset Tvibit you need to agree to these terms and conditions:


The equipment should be treated with respect and taken care of.

The equipment must be delivered to the agreed return date, and all cables, batteries and accessories must be in place.

If the equipment is not picked up on time, we reserve the right to cancel your reservation.

The equipment shall not be taken out of Norway.

You are under 30 years old.

The equipment should not be used for commercial use (That is, you cannot make money from what you use our equipment for).


If you fail to adhere to these terms and conditions you can be faced with a temporary ban from loaning equipment from us.


...